بایگانی برچسب‌

محیط‌زیست؛ چیستی و انواع

محیط‌زیست؛ چیستی و انواع

بدون شک بحران‌های زیست‌محیطی معاصر، زاییده اندیشه‌های مادی نگر، توسعه‌طلب، سلطه‌جو و پیامد ناگوار اشتهای سیری‌ناپذیر رهبران سیاسی، مدیران اقتصادی و در یک کلام معلول…