بایگانی برچسب‌

مروری بر انواع رزق در آموزه‌های دینی

مروری بر انواع رزق در آموزه‌های دینی

از جمله نکات معجزگونه‌ای که در دُرر روایات به آن اشاره شده است اینکه رزق دو گونه است؛ رزقِ مطلوب و رزقِ طالب. اگر انسان به‌دنبال رزق باشد و طلب آن نماید، به آن رزقِ مطلوب…

مروری بر انواع رزق در آموزه‌های دینی

بر اساس روایات رزق دو گونه است؛ رزقِ مطلوب و رزقِ طالب. اگر انسان به‌دنبال رزق باشد و آن را طلب کند، به آن رزقِ مطلوب گفته می‌شود؛ اما رزقی که به‌دنبال انسان آید و طلب…