بایگانی برچسب‌

مروری بر انواع رزق در آموزه‌های دینی

مروری بر انواع رزق در آموزه‌های دینی

بر اساس روایات رزق دو گونه است؛ رزقِ مطلوب و رزقِ طالب. اگر انسان به‌دنبال رزق باشد و آن را طلب کند، به آن رزقِ مطلوب گفته می‌شود؛ اما رزقی که به‌دنبال انسان آید و طلب…