بایگانی برچسب‌

مرکز مثبت زندگی،خیریه نسیم مهر حسین،سبک زندگی،موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین،مرکز مثبت زندگی پردیسان

آغاز به کار مرکز مثبت زندگی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ مرکز مثبت زندگی وابسته به مؤسسه خیریه نسیم مهر حسین(ع) آغاز به کار کرد.