بایگانی برچسب‌

مسکن

حاشیه‌نشینی در ایران

تا سال ۱۳۲۰ اقتصاد شهر و روستا تا حدودی در توازن با هم بودند، بنابراین تا این زمان، مهاجرت به شهر، معضل نشده بود؛ ولی از سال ۱۳۳۲ به بعد با اجرای برنامه ها و طرح‌های…

حاشیه نشینی و سبک زندگی

حاشیه‌نشینی به معنای اعم، شامل تمام کسانی است که در محدودة اقتصادی شهری ساکن هستند؛ ولی جذب اقتصاد شهری نشده‌اند. جاذبة شهری و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش…