بایگانی برچسب‌

معرفت النفس

زندگی معنوی: جلسه نوزدهم (صوت و متن)

در جلسه گذشته گفته شد عوامل تدارک خطا عبارتند از: 1ـ تعظیم حقّ 2ـ معرفت النفس 3ـ تصدیق الوعید. گفتیم که تعظیم عظیم با تحقیر حقیر، ارتباط دارد همان‌طور که تعظیم حقیر با…