بایگانی برچسب‌

مغازه خودکشی

مغازه خودکشی

«زندگی خود را از دست رفته می‌بینید؟ با ما، مرگ خود را تضمین کنید!» این جمله کلیدی‌ترین جمله‌ کتابی است با نام مغازه خودکشی. کتابی که داستان آن در مغازه کوچکی اتفاق…