بایگانی برچسب‌

مهارت ارتباط همسران

تالیف کتاب مهارت‌های ارتباطی همسران (عوامل کاهنده ارتباط میان همسران و راهکارهای مقابله با آن) به…

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب مهارت‌های ارتباطی همسران (عوامل کاهنده ارتباط میان همسران و راهکارهای مقابله با آن) توسط اکرم عقیلی امجد…