بایگانی برچسب‌

مهارت های سبک زندگی

تالیف کتاب مدیریت هیجان در محیط کار (تکنیک‌های کنترل و مدیریت هیجانات منفی در محیط کار) به اتمام…

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب مدیریت هیجان در محیط کار (تکنیک‌های کنترل و مدیریت هیجانات منفی در محیط کار) توسط مهدی اسدعلیزاده به اتمام…