بایگانی برچسب‌

ندگی معنوی

زندگی معنوی: جلسه هفتاد و هفتم (صوت و متن)

در جلسات گذشته، پس از بیان مطالبی درباره امتنانی بودن طاعت، و دسته‌بندی تلاش‌های انسان، گفته شد که شایع‌ترین نوع تلاش‌ها میان آدمیان، تلاش قسم اول است,