بایگانی برچسب‌

نشانه های مصرف الکل

نشانه های مصرف الکل

مهم‌ترین این علایم عبارتند از: انزواطلبی، خستگی و بی‌تفاوتی نسبت به خانواده و ارزش‌های حاکم بر آن.

نشانه های مصرف الکل

مهم‌ترین این علایم عبارتند از:انزواطلبی، خستگی و بی‌تفاوتی نسبت به خانواده و ارزش‌های حاکم بر آن. خشونت، پرخاش‌گری و قانون‌شکنی. عدم تمایل به صحبت و مشورت با والدین و…