بایگانی برچسب‌

نشریه طعم زندگی

هجدهمین شماره نشریه طعم زندگی منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ هجدهمین شماره نشریه فرهنگی اجتماعی «طعم زندگی» توسط این مؤسسه منتشر گردید. مطالب شماره هجدهم دوفصلنامه فرهنگی -…