بایگانی برچسب‌

نقش خانواده در مواجهه با مصرف الکل در جامعه

نقش خانواده در مواجهه با مصرف الکل در جامعه

در مواجهه با مسئله مصرف الکل راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که می‌توان آن‌ها را در سه حوزه دولت، راهبردهای جهانی، خانواده و مذهب مطرح نمود. همچنین در برخی منابع انگلیسی…