بایگانی برچسب‌

نقش میزان تحصیلات در ازدواج

تحصیل و سن ازدواج

براساس آمارهای موجود، میانگین سن ازدواج دختران در بسیاری از جوامع به‌خصوص جوامع صنعتی رو به افزایش است. در واقع، پیش از انقلاب صنعتی، ازدواج بیشتر یک قرارداد اقتصادی…