بایگانی برچسب‌

نمازهای واجب

زندگی معنوی: جلسه دهم (صوت و متن)

سبک و شیوة جبران حق اللّه: جبران مافات کمافات + توبه؛ مثلاً خواندن نمازهای قضا به همان شکلی که قضا شده به همراه توبه و تصمیم به خواندن نمازهای واجب.