بایگانی برچسب‌

نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری

نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری

جنبش نرم‌افزاری را می‌توان‌ چنین‌ تعریف کرد: «جنبش نرم‌افزاری بـه یـک حرکت اجـتماعی گویند که برای ایجاد تحول مثبت در روند تولید فکر و اندیشه به‌ منظور تمدن‌سازی شکل…