بایگانی برچسب‌

نورانیّت

زندگی معنوی: جلسه هجدهم (صوت و متن)

در جلسه گذشته بیان شد که اولین عامل یقظه؛ یعنی، «شکر نعمت» با سه چیز حاصل می‌شود: نوارنیّت عقل، درخشش برق منّت، و پند گرفتن از أهل بلا. به هر میزان که انسان از احکام هوای…