بایگانی برچسب‌

نگاهی به مسخره کردن از دیدگاه تفکر سیستمی

نگاهی به مسخره کردن از دیدگاه تفکر سیستمی

هرچند مسخره کردن، رفتاری رایج در میان برخی دوستان صمیمی است، اما این رفتار، تأثیری منفی بر روابط خواهد داشت که می‌تواند به بریده شدن دوستی و حتی ایجاد دشمنی بیانجامد. در…