بایگانی برچسب‌

وحید صدوق

توحید صدوق: جلسه سیزدهم (صوت و متن)

در جلسة قبل بیان شد که کسانی که به سمت خدا می­روند، تحت اسم «المؤمن» خداوند قرار می­گیرند و کسانی که از خداوند، دور می­شوند و فاصله می­ گیرند، در مسیر رجیم که همان شیطان…