بایگانی برچسب‌

وقت‌شناسی

زندگی معنوی: جلسه بیست و هفتم (صوت و متن)

در جلسه گذشته، نکاتی درباره «لبیک گفتن به بانگ‌های دارای حرمت» و «همنشینی با اهل سلوک» به عنوان عوامل دوم و سوم «وقت‌شناسی» بیان شد. گفتیم که وظیفه انسان، در قبال دعوت به…