بایگانی برچسب‌

ویژگی های دوران نوجوانی

ششمین دوره کارگاه تربیت مربی مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی با موضوع آشنایی با دوران نوجوانی در…

در ادامه برگزاری دوره‌های تربیت مربی مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی در سطح کشور توسط موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل‌یاسین، ششمین جلسه این دوره با موضوع «آشنایی با دوران…