بایگانی برچسب‌

پروژه به نشر

پروژه به نشر

پژوهشکده سبک زندگي اسلامي با همکاري يکي از مؤسسات فرهنگي هنري آستان قدس رضوي در راستاي ترويج سبک زندگي اسلامي اقدام به توليد محتوا در قالب کاربردي مهارتي ناظر به نيازهاي…