بایگانی برچسب‌

پروژه سبک زندگی مادرانه

پروژه سبک زندگی مادرانه

پژوهشکده سبک زندگي اسلامي با همکاري يکي از مؤسسات قرآني کشور که حدود 20 سال در امر مترجمي قرآن کريم مشغول به فعاليت است و روش نويني را در امر ترجمه قرآن کريم طراحي کرده…