بایگانی برچسب‌

کاش خود را دوست‌تر داشتیم

کاش خود را دوست‌تر داشتیم

در این نوشتار به واکاوی مفهوم شفقت به خود از نظر اسلام و روان‌شناسی پرداختیم و نتیجه گرفتیم که شفقت به خود آثار مثبت فراوانی به همراه دارد. افرادی که شفقت بیشتری نسبت به…