بایگانی برچسب‌

کرامت نفس

خود ارزشمندی (کرامت نفس)

ازجمله عواملی که در کسب اعتمادبه‌نفس، اصلاح بینش و تنظیم رفتار می‌تواند تأثیرگذار باشد، احساس ارزشمندی است. احساس ارزشمند بودن بر طرز تلقی، احساسات، باورها، ارزش‌ها و…