بایگانی برچسب‌

کرونا

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری…

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری رسانه ای در دوران کرونا»…