بایگانی برچسب‌

گرایش به ماهواره در سبک زندگی جدید

گرایش به ماهواره در سبک زندگی جدید

به طور کلی می توان آثار شبکه های تلویزیونی ماهواره ای را بر اساس تحقیقات انجام شده به قرار زیر دسته بندی کرد: تضعیف پیوند عاطفی خانواده، تغییر ارزش‏ها و جایگزینی…