بایگانی برچسب‌

گونه شناسی مواد مخدر

گونه شناسی مواد مخدر

اکستازی، MDMA (۳,۴-methylene dioxy meth amphetamine) جزو داروهای شیمیایی است که دارای خواص و اثر محرک‌زایی و توهم‌زایی است.