بررسی آثار فقهی و حقوقی جنین و فرزند ناشی از روابط نامشروع و مشتبه

پدیدآور: سعید کاوه مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه قم سال ارائه: ۱۳۸۹

 در این تحقیق نگارنده، موضوع بررسی احکام و آثار جنین ناشی از روابط نامشروع و مشتبه را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه، مورد بحث و بررسی قرار داده است. هدف اصلی، پرداختن به آن‌دسته از حقوقی است که این افراد در ضمن تولد و پس از آن، از آن بی بهره می‌گردند. آنچه در ابتدا مورد بحث قرار می‌گیرد تعریفی از روابط نامشروع و مشتبه و ارائه مصادیقی از این‌گونه روابط می‌باشد. در ارتباط با موضوع مورد تحقیق، ابهامی که مطرح می‌گردد آن است که تلقیح مصنوعی را می‌توان در قالب بحث اصلی مورد بررسی قرار داد یا خیر. آنچه را که مورد استدلال قرار می‌دهیم آن است که عنوان تحقیق و کلیت آن اعم از روابط فیزیکی و غیر فیزیکی نامشروع است. در همین راستا به این نتیجه می‌رسیم که موضوع تلقیح مصنوعی و انواع مختلف آن با توجه به تازگی و نوپیدا بودن، مورد اختلاف نظرهای زیادی از طرف فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است به‌خصوص در مورد تلقیح مصنوعی بین اسپرم مرد و زن بیگانه. فقها و حقوق‌دانان بحث های مختلفی در مورد این نوع از تلقیح مصنوعی داشته و آن را جزء‌ روابط غیر فیزیکی نامشروع دانسته‌اند. در خصوص جنین متولد از روابط مشتبه نیز آنچه مورد استنتاج قرار گرفته این است که این دسته افراد نیز در کلیه جهات همانند جنین مشروع بوده و از کلیه حقوق مربوطه برخوردار می‌گردند.
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.