زابلوکی و کانتر

نویسنده: عبدالرضا آتشین‌صدف

۱.    از نظر زابلوکی و کانتر سبک زندگی حاکی از ارزش‌های مشترک یا سلیقه‌ها و ترجیحات افراد است؛
۲.    ارزش‌ها و سلیقه‌هایی بیان‌کننده سبک زندگی هستند که در الگوهای مصرفی منعکس شده باشند؛
۳.    سبک زندگی افراد، وجهه‌ای دوگانه دارد؛ هم بیان‌کننده اشتراک افراد در الگوهای مصرف و هم موجب تمایز آنان از دیگران در این الگوهاست؛
۴.    انگیزه‌ها و دلایل مصرف نقش مهم و مؤثری در سبک زندگی افراد دارند؛
۵.    تعریف سبک زندگی علاوه بر میزان مصرف باید انگیزه افراد از مصرف را نیز لحاظ کند.
بر این اساس می‌توان گفت تعریف سبک زندگی از نظر زابلوکی و کانتر عبارت است از:
الگویی از مصرف که دربردارنده سلیقه ها، ترجیحات و ارزش هاست.

دوفصل‌نامه فرهنگی – اجتماعی طعم زندگی، سال سوم، شماره نهم، پائیز و زمستان ۱۳۹۷، صفحات ۱۴۱-۱۵۲.

دانلود مقاله

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.