بایگانی دسته

بهداشت و سلامت

مفهوم مدیریت بدن

اهمیت بدن و ظاهر در هیچ دور‌ه‌ای از تاریخ بشر به‌مانند امروز مورد تأکید قرار نگرفته است. واقعیت آن است که آراستگی اندام و ظاهر در دنیای مدرن…

نگاه به پول

رفتار انسان‌ها از نگاه آن‌ها تبعیت می‌کند. انسان هر بینشی داشته باشد متناسب با آن عمل خواهد نمود. ارتباط میان بینش و عمل، غیرقابل‌انکار بوده…