بایگانی دسته

بهداشت و سلامت

روش‌های رفتاری تقویت و ارتقای معنویت

وقتی افراد رفتارهای دینی و معنوی انجام می‌دهند لازم است آنان را با تقویت‌کننده‌های متناسب تقویت نمود. تقویت فوری، متناسب با نیازهای آن‌ها…

پیشینه و تعریف سلامت معنوی

بسیاری از مطالعات میان معنویت و مـذهب تـفکیکی قائل نشده و برخی دیگر اگرچه اشـتراک عـمیقی بـین این دو مـفهوم در نـظر گرفته‌اند، آن‌هـا را…

مولفه‌های سنجش سلامت معنوی

یکی از بهترین راه‌های آشنایی با ابعاد سلامت معنوی و نیز کسب خودآگاهی در این زمینه استفاده از پرسش‌نامه‌های روان‌شناختی است.

عوامل مؤثر در رشد معنویت

معنویت سبب بروز و ظهور خصایل و ویژگی‌هایی در انسان می‌شود از جمله: آرامش درون، بخشش، سپاسگزاری، فروتنی دلسوزی و غیره؛ که این خود سبب می‌شود…

سیرت ابلیس را بگذار تا آدم شوی

بیماری‌های روانی با تأثیرگذاری بر تفکر و رفتار انسان‌ها، ناراحتی و ناتوانی‌های زیادی را برای فرد مبتلا و حتی اطرافیان وی به بار می‌آورند.