کتاب سلامت اجتماعی به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ کتاب سلامت اجتماعی تألیف دکتر مهدی فدایی توسط نشر تیماس وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری آل یاسین…

جلد سوم مجموعۀ زندگی معنوی چاپ شد

به همت مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین و همکاری پژوهشکده سبک زندگی اسلامی، جلد سوم مجموعه «زندگی معنوی» منتشر شد.