کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی»

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی» به قلم استاد دکتر محمدتقی فعالی منتشر شد.

ششمین شماره فصلنامه طعم زندگی

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک زندگی آل یاسین؛ ششمین شماره فصلنامه فرهنگی اجتماعی طعم زندگی توسط این موسسه منتشر شد.

بیست و یکمین شماره پایش سبک زندگی

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، بیست و یکمین شماره دوماهنامه فرهنگی اجتماعی پایش سبک زندگی توسط این مؤسسه منتشر شد.

بیستمین شماره پایش سبک زندگی

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، بیستمین شماره دوماهنامه فرهنگی اجتماعی «پایش سبک زندگی» توسط این مؤسسه منتشر شد.

کتاب سفر با خورشید

در این کتاب که به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر فعالی تالیف شده بخشی از احادیث ناب امام رضا(ع) در موضوعات مختلف سبک زندگی مورد تبیین و…