بایگانی برچسب‌

ازدواج

تحصیل و سن ازدواج

براساس آمارهای موجود، میانگین سن ازدواج دختران در بسیاری از جوامع به‌خصوص جوامع صنعتی رو به افزایش است. در واقع، پیش از انقلاب صنعتی، ازدواج بیشتر یک قرارداد اقتصادی…

افزایش سن ازدواج

نیاز به ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است که دین مقدس اسلام به آن اهمیت فراوانی داده و سنت ازدواج را از بهترین سنت‌های دینی شمرده که مایه برکات بی‌شماری است.

اگر مجرد ماندم چه کنم؟ ( برای دختران)

در این نوشتار از مزایای تجرد سخن به میان آوردیم، صرفاً از این جهت که نیمة پر لیوان دیده شود و کسانی که به ناچار در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند، بتوانند به نحو سازگارانه و…