بایگانی برچسب‌

افزایش سن ازدواج

سن ازدواج در نظام حقوقی ایران

از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نهاد ازدواج، وضعیت نظام‌های حقوقی جوامع مختلف است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، برای آغاز زندگی مشترک، داشتن حداقلی از سن پیش‌بینی شده و ازدواج…

تحصیل و سن ازدواج

براساس آمارهای موجود، میانگین سن ازدواج دختران در بسیاری از جوامع به‌خصوص جوامع صنعتی رو به افزایش است. در واقع، پیش از انقلاب صنعتی، ازدواج بیشتر یک قرارداد اقتصادی…

افزایش سن ازدواج

آمارها، در سال‌های اخیر، منحنی‌های رو به رشدی را در زمینه انحرافات و بی‌بندوباری‌های اخلاقی در میان جوانان نشان می‌دهند. این رشد غیرطبیعی و هماهنگ می‌تواند حاکی از عوامل…