بایگانی برچسب‌

توحید صدوق

توحید صدوق: جلسه شصت و یکم (متن)

در جلسه گذشته، احادیث زیبای 34 و 35 خوانده و نکات مربوط به آنها مطرح شد. این احادیث، آخرین احادیث بخش اول کتاب توحید صدوق را تشکیل می­دادند.

توحید صدوق: جلسه پنجاه و سوم (صوت و متن)

در جلسه گذشته مطرح شد که خیره شدن به زیبایی‌های آسمان، خطاب کردن به آسمان و ستارگان به داشتن ربّ، و طلب مغفرت، سه عنصر مهمی هستند که غفران الهی را نتیجه می‌دهد.

توحید صدوق: جلسه پنجاه و یکم (صوت و متن)

در جلسه گذشته به موضوع کشف و شهود پرداختیم. گفته شد که این عنوان، از واژگان کلیدی قرآن است، امّا به عنوان یک مسأله علمی، نخست در کتاب‌های عرفانی مطرح شده است.

توحید صدوق: جلسه پنجاهم (صوت و متن)

در جلسه گذشته در ادامه بیان نکات حدیث 24، به این نکته اشاره شد که اوج کمال انسان آن است که بتواند بی‌واسطه و یا با یک واسطه، کلام خدا را بشنود و به دست بشر برساند.

توحید صدوق: جلسه چهل و نهم (صوت و متن)

در جلسه گذشته در ادامه نکاتی درباره حدیث 24 مطرح شد که منظور از مُکثِر یا مال‌اندوز در این روایت فقط مُکثِر بالفعل نیست بلکه مُکثِر بالملاک را نیز شامل می‌شود؛ یعنی کسی…