بایگانی برچسب‌

جایگاه مدگرایی

جایگاه مدگرایی در سبک زندگی انسان

انسان به‌طور فطری، زیبایی را دوست دارد و از مشاهدة آن لذت می‌برد. تغییر لباس، لوازم زینتی و آرایش افراد نیز در همین راستا قرار دارد. بر همین اساس، خودآرایی و زینت دادن…