بایگانی برچسب‌

سبک زندگی خانوادگی

برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی ویژه سربازان، دانشجویان و کارکنان پایور دانشگاه علوم…

کارگاه‌های مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی ویژه سربازان، دانشجویان، کارکنان پایور و خانواده‌های ایشان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر برگزار شد.