بایگانی برچسب‌

سعادت

تأثیر عمل در سعادت انسان از نظر قرآن

این پایان‌نامه درچهارفصل با این مباحث نگارش شده است: فصل اول، کلیات : اراده داشتن انسان، هدف‌داری خلقت انسان، هدف نهایی انسان؛ فصل دوم، سعادت و رستگاری