بایگانی برچسب‌

طلاق

طلاق

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که نهاد خانواده را به‌شدت تهدید می‌کند، طلاق است؛ اما آمار رسمی طلاق به‌طور کامـل نشان‌دهنده میزان ناکامی هـمسران در زنـدگی زنـاشویی نیست؛ زیرا…

شرط وکالت زوجه در طلاق

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرارگرفته، وکالت زوجه در طلاق است. قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛

حقوق زن پس از طلاق

این رساله در دو بخش حقوق مالی و حقوق غیرمالی زن پس از طلاق مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بخش اول به حقوق مالی زن پس از طلاق اختصاص می‌یابد.