بایگانی برچسب‌

عذرخواهی

عذرخواهی به سبک ابلیس

یکی از رفتارهای پسندیده از منظر آموزه‌های اسلامی، عذرخواهی کردن از کسی یا کسانی است که در حق آن‌ها بدی کرده‌ایم.