بایگانی برچسب‌

نشر تیماس

کتاب رضایت از زندگی به چاپ سوم رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ کتاب رضایت از زندگی (رضایت از زندگی چیست؟ چرا از زندگی خود راضی نیستیم) به چاپ سوم رسید.

کتاب «روح، علم و سلامتی» به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک‌زندگی آل یاسین؛ کتاب «روح، علم و سلامتی: چگونه ذهن معنوی، سلامتی جسمی را به ارمغان می‌آورد» توسط نشر تیماس به چاپ رسید.

پلنر من (دفتر طراحی زندگی) منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک‌زندگی آل یاسین؛ شش ماهه دوم پلنر من (دفتر طراحی زندگی) توسط نشر تیماس وابسته به مؤسسه سبک زندگی آل یاسین منتشر شد.