بایگانی برچسب‌

نشست

دومین نشست فصلانه سبک‌پژوهان

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشکده سبک زندگی اسلامی؛ دومین نشست فصلانه سبک‌پژوهان پنج‌شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ در محل پژوهشکده سبک زندگی برگزار شد.

اولین نشست فصلانه سبک‌پژوهان

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشکده سبک زندگی اسلامی؛ اولین نشست فصلانه سبک پژوهان در محل پژوهشکده سبک زندگی برگزار شد.