بایگانی برچسب‌

نقش باورهای دینی در پیشگیری از اعتیاد

نقش باورهای دینی در پیشگیری از اعتیاد

نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد به گونه‌ای است که بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان مثل فروید، یونگ و ویلیام جیمز، مذهب را به عنوان عامل مستحکمی در مقابل آسیب‌های اجتماعی از…