بایگانی برچسب‌

نقش دین در زندگی دانشجویی

نقش دین در زندگی دانشجویی

بدون شک، دین یکی از منابع بسیار نیرومند در طول تاریخ زندگی بشر بوده است. دین یکی از وجوه اساسی تمایز انسان از سایر موجودات است؛ چراکه تاکنون هیچ نشانه‌ای از وجود حیات…