بایگانی برچسب‌

پایش سبک زندگی

آرامش ناب

آرامشی ناب و پاک است که از دست موجود پاک به انسان عطا گردد. آسمان و آسمانيان طاهرند و هر آنچه از عوالم بالا برای انسان نازل گردد، پاک می‌باشد.

عذرخواهی به سبک ابلیس

یکی از رفتارهای پسندیده از منظر آموزه‌های اسلامی، عذرخواهی کردن از کسی یا کسانی است که در حق آن‌ها بدی کرده‌ایم.

نشانه های مصرف الکل

مهم‌ترین این علایم عبارتند از: انزواطلبی، خستگی و بی‌تفاوتی نسبت به خانواده و ارزش‌های حاکم بر آن.

از زندان سکندر ناامیدی تا ملک سلیمان امید

این روزها کم‌وبیش با چنین حرف‌ها و تصویرهایی مواجه می‌شویم؛ حتی گاهی آدم خیال می‌کند، تریپ افسردگی و ناامیدی برداشتن برای برخی افراد نوعی کلاس گذاشتن و پیروی از مد است؛…

عوامل مؤثر در رشد معنویت

معنویت سبب بروز و ظهور خصایل و ویژگی‌هایی در انسان می‌شود از جمله: آرامش درون، بخشش، سپاسگزاری، فروتنی دلسوزی و غیره؛ که این خود سبب می‌شود تا انسان رابطه بهتری با دیگران…

طبقه‌بندی عوامل استرس‌زا و تنش‌آفرین

استرس و اضطراب ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند، برخی از مؤلفههای استرسزا به عنوان علل اضطراب هم مطرح میشوند. در حقیقت، اضطراب به عنوان یکی از آثار آنی و شایع استرس به شمار…