بایگانی برچسب‌

پایش

نگرش کلی دین به مانکنیسم و دست‌کاری بدنی

در انسان‌شناسی اسلامی بخش مهمی از توصیه‌‌های دینی، معطوف به صحت و سلامت بدن و حفظ آن از ابتلا به بیماری‌های گوناگون است. اولیاء خدا، پیوسته در طول حیاتشان تلاش کرده‌اند…

مفهوم مدیریت بدن

اهمیت بدن و ظاهر در هیچ دور‌ه‌ای از تاریخ بشر به‌مانند امروز مورد تأکید قرار نگرفته است. واقعیت آن است که آراستگی اندام و ظاهر در دنیای مدرن تنها به کارکرد زیبایی‌شناسانه…

نگاه به پول

رفتار انسان‌ها از نگاه آن‌ها تبعیت می‌کند. انسان هر بینشی داشته باشد متناسب با آن عمل خواهد نمود. ارتباط میان بینش و عمل، غیرقابل‌انکار بوده و وثیق و مستحکم است. ریشه…