بایگانی برچسب‌

کارگاه

کارگاه انتخاب به سبک خوش سلیقه ها

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ جلسات کارگاه زندگی آرام با موضوع «انتخاب به سبک خوش سلیقه ها» توسط مؤسسه سبک زندگی آل یاسین برگزار شد.

کارگاه میم مثل معلم

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ جلسات کارگاه زندگی آرام با موضوع « میم مثل معلم » توسط مؤسسه سبک زندگی آل یاسین برگزار شد.

کارگاه خوابگاه ، آسایش یا آرامش

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ جلسات کارگاه زندگی آرام با موضوع «خوابگاه، آسایش یا آرامش» توسط مؤسسه سبک زندگی آل یاسین برگزار شد.

کارگاه زندگی آرام

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ جلسات کارگاه زندگی آرام با موضوع «مهارت‌های کنترل ذهن» توسط مؤسسه سبک زندگی آل یاسین برگزار شد.

کارگاه به سختی صخره، به نرمی آب

مؤسسه فرهنگی و هنری سبک زندگی آل یاسین، کارگاه به سختی صخره، به نرمی آب را که شامل تکنیک‌های مقابله با رنج‌های بزرگ زندگی می‌باشد، برگزار می‌کند.