بایگانی برچسب‌

کتاب

کتاب مدیریت زمان به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ کتاب مدیریت زمان تألیف حسن روشن به همت پژوهشکده سبک زندگی اسلامی توسط نشر تیماس وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل…

کتاب سلامت اجتماعی به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ کتاب سلامت اجتماعی تألیف دکتر مهدی فدایی توسط نشر تیماس وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری آل یاسین به مرحله چاپ رسید.

کتاب اخلاق حرفه ای

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب اخلاق حرفه ای توسط دکتر مهدی فدایی به اتمام رسید.

کتاب فرهنگ کار جمعی

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب فرهنگ کار جمعی توسط سرکار خانم اکرم عقیلی به اتمام رسید.

کتاب تأثیرگذاری

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب تأثیرگذاری توسط پژوهشگر گرانقدر کاظم مطلبی به اتمام رسید.