بایگانی برچسب‌

گفتگو

بحران کم آبی در گفتگو با پروفسور کردوانی

پروفسور پرویز کردوانی متولد ۱۳۱۰ روستای «مندولک» گرمسار، متخصص عمران کویر، که عضویت در بنیاد مطالعات آسیایی، مجمع شبکه آب خاورمیانه، هیات امنای صلح سبز، رئیس کمیته…