آغاز انتشار مجموعه کتابهای مهارتی «ماهی فیروزه ای»

ماهی فیروزه‌ای مجموعه کتابهایی است که مباحث جذاب روز را با بیانی رسا و کوتاه در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.

تاکنون ۵ جلد از این مجموعه با موضوعات ذیل منتشر شده است.

سبک زندگی؛ شاخص‌ها و زمینه‌ها

سبک‌ زندگی؛ ضرورتها و رسالتها

تلفن همراه

اوقات فراغت

وندالیسم شهری

شایان ذکر است مجموعه کتابهای ماهی فیروزه‌ای بالغ بر ۵۰ جلد توسط مؤسسه سبک زندگی آل یاسین در دست تولید و انتشار است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.